هنر ما توسعه کسب و کار شماست
Balance is important in design

کارتن و ملزومات فروشگاهی

بسته بندی مهم ترین عامل موفقیت در فروش
عمده دغدغه فروشندگان اینترنتی در کنار فروش و ارسال بسته بندی کالا ست
امروزه بسته بندی حکم پیام فروشنده به خریدار را دارد. در اصل تولید کننده برای موفقیت در این ارتباط دوطرفه باید بتواند به زبان خریدار صحبت کند.
بنابراین بسته بندی صرفا یک محافظ کالا نیست که با گرافیک به زیبایی رسیده باشد بلکه یکی از عوامل موفقیت در فروش است
برای خرید و اطلاعات بیشتر به سایت کارتن کده سر بزنید