هنر ما توسعه کسب و کار شماست
Balance is important in design

ویدئو مارکتینگ

ویدئو مارکتینگ به مفهوم ساخت ویدئو از محصولات یا خدمات و انتشار آن در رسانه های دیجیتال به منظور جذب مخاطب هدف است
ویدئو مارکتینگ یکی از روشهای بازاریابی است که در آن مخاطب توسط یک فیلم تبلیغاتی جذب خدمات یا محصولات یک برند می شود
از اهداف این پلن میتوان معرفی محصول و خدمات و همچنین جذب مشتری و افزایش فروش را نام برد.